Syftet med verkstaden är att lära känna sin kropp och stärka den fysiska, psykiska och sociala hälsan.

Verkstadens aktiviteter handlar om att stärka tilliten och tryggheten hos deltagarna, så att de kan skapa sig en hållbar och hälsosam livsstil. Konceptet Revolutionary FitnessAcademy Sweden vill förverkliga detta! Verkligheten ser olika ut för alla och därför tar vi extra hänsyn till människors verklighet som tex området vi bor i, vilket kön man har, identitet, sexuell läggning, religion, etnicitet osv. Våra ambassadörer vill utbilda och öka kunskapen om hälsa och välmående på riktigt, i en ny folkrörelse med ett inkluderande perspektiv. Och självklart ge Malmös bästa träning!

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.