Syftet med verkstaden är att stärka den sociala sammanhållningen och att deltagarna ska känna egenmakt över sina livsvillkor och sin egen utveckling.

Verkstaden vill utveckla metoder och samarbeten för att utöka handlingsutrymmet att förverkliga personliga mål och självförsörjning. Tillsammans hjälps deltagarna åt att skaffa kunskap om samhällsinstitutioner och myndigheter.

Alla är välkomna att delta utifrån sina förutsättningar och behov.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.