Syftet med verkstaden är att bidra till mer jämlik hälsa, skapa nätverk, integrera och stärka systerskapet.

Varje dag i veckan träffas kvinnor på Lindgården, Lindängens Fritidsgård och Framtidens hus för olika aktiviteter. Det kan vara att träna yoga, fridans, stavgång, gymnastik, sy och laga mat, men även för att hjälpa varandra fylla i blanketter. Ibland görs utflykter till olika naturområden. Aktiviteterna bidrar till att kvinnor bryter sin isolering och finner en plattform att verka på.

Arbetet sker i samarbete med olika aktörer, bland annat Kvinnogrustagets Förening, Röda Korset, Radix Kompetens och forskare från MAU.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.